Efecte

Pohjoismainen ohjelmistoyhtiö Efecte tarjoaa IT-palveluhallinnan ratkaisut yrityspalveluiden hallintaan, itsepalveluun sekä käyttöoikeuksien- ja identiteetinhallintaan.

StarIT aloitti yhteistyön RM5 Software Oy:n kanssa vuonna 2011 ja vuonna 2013, kun Efecte osti RM5 Softwaren, halusivat kaikki osapuolet jatkaa ja laajentaa yhteistyötä. Palvelemme Efecteläisiä globaalisti, ylläpidämme palvelimia, pilvipalveluita sekä kehitämme IT- ja tuotekehitysympäristöjä palvelemaan paremmin ja tehokkaammin yrityksen liiketoimintaa. Olemme myös Efecte Service Management -konsultointiyritys.

Tuotekehitysyksiköllä teknologiayhtiöissä on useita erilaisia tarpeita, jotka poikkeavat perinteisestä IT-palvelusta.

Esimerkiksi ohjelmistot ovat erilaisia: Jenkins, Confluence, Jira, Bamboo, Git, jne. ovat tuotteita, joita ei useinkaan näe kuin teknologiayhtiöissä.. Lisäksi harva IT-toimija pystyy konsultoimaan R&D:tä toimintatavoissa tai ylläpitämään aikamme kätevimpien kehittäjien keksimiä työkaluja. Me pystymme ja näin myös teemme.

Palvelemme Efecteä kaikissa IT-liitännäisissä (ja joskus vähän laajemminkin) aiheissa, jota vastaan tulee. Pyrimme yhdessä Efecteläisten kanssa löytämään aina parhaan ratkaisun kuhunkin tarpeeseen. Parhaat ratkaisut eivät synny ulkoa kannettuna vaan yhdessä pohtien ja toteuttaen.

StarIT:llä on etuoikeus olla Efecten IT-kaveri.

Ota yhteyttä