StarIT ja Gofore – Yhdessä kasvaneet

Gofore on vuonna 2002 toimintansa aloittanut sähköisiä palveluita kehittävä huipputeknologiayritys, jonka tavoitteena on rakentaa tulevaisuudesta entistä toimivampaa digitalisaation ja modernin yrityskulttuurin avulla.

Goforen ja StarIT:n yhteistyö lähti liikkeelle vuonna 2014 kun goforelaisia oli noin 60. Nykyään Goforella työskentelee yli 700 ammattilaista ja yhteistyö StarIT:n kanssa on vuosien varrella vain laajentunut. Tällä hetkellä StarIT auttaa Goforen työntekijöitä IT-haasteissa sekä ylläpitää erilaisia järjestelmiä ja toimittaa ohjelmistoja ja laitteita esiasennettuna ja käyttövalmiina.

Laitehankintojen kautta kumppaniksi

Kun Gofore vuonna 2014 kaipasi uutta videoneuvottelujärjestelmää, avuksi pyydettiin StarIT ja Sami Korpi.

”Sen sijaan, että Sami olisi tarjonnut helppoa ratkaisua suoraan kaupan hyllyltä 10 000 euron hintalapulla varustettuna, hän teki hieman enemmän selvitystyötä ja päätyi suosittelemaan käytettyä ja huomattavasti halvempaa vaihtoehtoa. Tuo asenne ja ongelmanratkaisukyky teki meihin vaikutuksen”, kertoo Goforen perustajajäsen ja tietoturvajohtaja Jani Lammi.

Hyvin alkanut yhteistyö jatkui yksittäisillä pienillä projekteilla, kunnes se kasvoi kattamaan mm. tuki- ja ylläpitopalvelut, laitehankinnat, sekä osallistumisen IT-ympäristön ideointiin ja kehittämiseen yhdessä yrityksen IT-johdon kanssa. Ennen StarIT:n mukaantuloa Goforella oli käytössä niin sanottu hajautettu inhouse -malli, eli talossa työskentelevät IT-gurut vastasivat oman laitteistonsa toiminnasta omilla tavoillaan. Yritystoiminnan kasvaessa vauhdilla piti löytää yhtenäinen malli ja IT:n ulkoistus koettiin järkeväksi ratkaisuksi.

”IT-ympäristön kartoitusprojekti toi esiin hyviä havaintoja ja etenkin selkeän suunnitelman siitä miten edetään toiminnan kasvaessa.”

Kova kasvu edellyttää automaatiota

Gofore on kasvanut nopeasti ja orgaanisen kasvun ollessa kovimmillaan yritys rekrytoi jopa 100 uutta työntekijää vuodessa.

”Uuden työntekijän aloittaessa on tärkeää että työvälineet eli tietokone oheislaitteineen on nopeasti käyttöönotettavissa ja kaikki toimii moitteettomasti”, Lammi selventää.

Urakka olisi ollut manuaalisesti hoidettuna lähes mahdoton saada sujumaan, mutta StarIT:n palveluiden korkean automaatioasteen ansiosta tuoreet goforelaiset saivat työvälineensä ja käyttäjätunnuksensa ajallaan.

Vuosia kestänyt kumppanuus on sujunut yleisesti ottaen hyvin ja eteen tulleet ongelmat on selvitetty ja korjattu hyvässä yhteistyössä. Etenkin StarIT:n reagointikyky ja muutoskyvykkyys keräävät kiitosta. Tarpeen tullen ratkaisuja on rakenneltu varsinaisen palvelutarjonnan ulkopuoleltakin.

”IT-alalla tulee aina eteen ongelmia, mutta StarIT on osoittautunut ketteräksi kumppaniksi, jonka toimintamalli on mutkaton ja meille sopiva”, Lammi tuumaa.

Kun Gofore rakentaa tulevaisuudesta entistä toimivampaa, StarIT tukee liiketoimintaa varmistamalla järjestelmien ja työkalujen moitteettoman toiminnan.

Ota yhteyttä