IT-kumppani kasvun tukena

Miten IT-kumppani tukee kasvua ja auttaa kasvuyrityksiä pitämään kurssin suorassa kaikkien muutosten keskellä?

Lyhyesti sanottuna autamme asiakasta keskittymään olennaiseen poistamalla työnteon esteet ja hidasteet. Jos työntekijöiden työpäivä kuluu työkalujen kanssa taisteluun tai muuhun ydintoimintaan kuulumattomaan, heikentää se mahdollisuuksia tavoiteltujen tuloksien saavuttamiseen.

Osaava IT-kumppani myös seuraa alaa käsi koko ajan pulssilla ja raportoi löydöksistä ja poikkeamista proaktiivisesti. Kumppani tuntee asiakkaan liiketoiminnan ja pystyy löytämään kasvustrategiaa tukevia uusia innovaatioita. StarIT:llä tähän tehtävään on osoitettu erillinen R&D-osasto, jonka tekemä tutkimus- ja kehitystyö hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kasvun kanssa tulevien haasteiden minimointi

Kovassa kasvuvauhdissa olevat asiakasyhtiömme ovat parhaillaan rekrytoineet satoja työntekijöitä vuositasolla – yritysostoista puhumattakaan. Uusi työntekijä saattaa kuormittaa organisaatiota yllättävän paljon, kun hankitaan työasema ja muut työvälineet tarvittavine pääsyoikeuksineen ja tunnuksineen. Yhden työntekijän kohdalla puhutaan perinteisin menetelmin toteutettuna usean tunnin työstä, ja jos tämä kerrotaan sadalla vuosittain, saldoksi kertyy mittava määrä työaikaa, joka olisi voitu käyttää muuhunkin, esimerkiksi perehdytysprosessiin. Lisäksi, vanhentuneet prosessit näyttäytyvät uudelle työntekijänä hivenen huonolla tavalla, jos työnantaja oli ensin mainostanut työpaikkaa modernina ja ketteränä.

IT-kumppani huolehtii rekrytointiprosessin mallintamisesta ja automatisoinnista siten, että parhaassa tapauksessa pyörät lähtevät pyörimään, kun uuden työntekijän tiedot syötetään HR-järjestelmään esimerkiksi sähköisen työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen automaattisesti. Sieltä tieto siirtyy automaattisesti eteenpäin ja ensimmäisenä työpäivänä uudella työpisteellä tai kotiovella odottaa valmiina työasema, joka on varustettu oikeilla käyttöoikeuksilla, ohjelmistoilla ja asetuksilla. Mallinnetun prosessin ja automatisoinnin ansiosta tämä kaikki tapahtuu murto-osassa siitä ajasta mitä siihen menisi manuaalisesti tehtynä.

Alalla kuin alalla on usein haastavaa ennakkovaroitusta uudesta työntekijästä viikkoa ennen aloitusta, koska usein oikean tekijän löytyessä tämä otetaan töihin ja työkalut pitää saada käyttökuntoon vaikka heti. Mallintamalla riittävän tarkasti uuden työntekijän työsuhteen aloitukseen liittyvät prosessit, saadaan aikaan huomattavia aika- ja kustannussäästöjä. Mainittakoon myös, että itse laitteet ovat yleensä hankintahinnaltaan halvempia kumppanin kautta hankittuina ja toimitusketjun hallinnan vuoksi saatavuusongelmat ovat vähäisempiä sekä toimitusajat usein nopeampia.

Automatisoinnin ydin ei ole tehdä asioita nopeasti, vaan tehdä ne niin että loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä ja haluttu lopputulos saavutetaan laadukkaasti, virheettömästi ja halutulla tavalla. Nopeus ja oikea-aikaisuus liittyy tähän olennaisesti, mutta tärkeintä on, että työkalut toimivat ja työntekijällä on riittävät pääsyoikeudet ilman ylimääräisiä asennuskierroksia. Työntekijäkokemus ottaa ison askeleen oikeaan suuntaan, kun toimivat työvälineet ovat heti käden ulottuvilla ja perehdytys voi alkaa ilman tyhjän ruudun tuijottamista tai kahvihuoneessa odottelua.

Optimointia oikeassa paikassa

Erilaisiin lisensseihin liittyy läheisesti kysymys siitä, käytetäänkö niitä. Kasvavalla yrityksellä ei välttämättä ole riittävää osaamista tai aikaa hallinnoida kaikkia käyttöoikeuksia ja lisenssejä, vaan niitä lisäillään aina tarpeen mukaan ja poistetaan käytöstä, kun muistetaan. IT-kumppanin tekemällä optimoinnilla ja hallinnalla onkin mahdollista saada aikaan säästöjä, kun käyttämättä jäävistä resursseista ei turhaan makseta. Lisäksi käyttö- ja pääsyoikeudet ovat niillä, jotka ne tarvitsevat.

Erilaisilla asset management -työkaluilla voidaan valvoa laitteiden ja järjestelmien toimintaa, mutta StarIT:n toimintafilosofia perustuu käyttäjäkokemuksen kartoittamiseen. Emme yritä kerätä kaikkea mahdollista tietoa vaan tyydymme käyttäjäkokemuksen kannalta olennaiseen. Jos työntekijän mielestä tietokoneessa ei ole mitään vikaa ja työnteko sujuu, on IT-osaston turha väittää, että suorituskykykaavion mukaan tietokone ei toimi oikein. Toisaalta jos tietokoneen käyttäjä kertoo koneen hidastuneen huomattavasti, ei kannata turhaan kaivaa tilastoja esiin osoittamaan käyttäjäkokemusta virheelliseksi.

Joihinkin laitehallintaratkaisuihin saattaa liittyä myös liian pitkälle vietyä valvontaa, kun lokitiedoista näkee montako kertaa mikäkin sovellus on käynnistetty. Kaikki työntekijät eivät välttämättä arvosta tällaista isoveli valvoo -toimintaa ja vaan vaihtavat töihin johonkin missä luottamus on molemminpuolista.

IT-kumppanin mukanaolo kasvuvaiheessa tuo säästöjä etenkin pitkällä aikavälillä mutta mikä tärkeintä, kasvulle rakentuu vankka perusta, kun kaikki perustuu suunniteltujen ja mallinnettujen prosessien varaan. Ongelmien ratkaisemisen sijaan pyrimme ehkäisemään niitä.

Millaista työntekijäkokemusta te haluatte tarjota?

Ota yhteyttä myyntiin