Moderni IT-ulkoistus on ihmiskeskeinen

Teknologian merkitys yritysten toiminnassa kasvaa jatkuvasti. Tämän kehityksen kiihtyvä tahti ja kasvaneet vaatimukset ovat johtaneet tilanteeseen, että lähes kaikkien kannattaa ulkoistaa IT.

Samalla myös tietoturvauhat kehittyvät nopeammin kuin yksittäinen asiantuntija ehtii niitä opetella, ja järjestelmien ja työasemien ongelmien aiheuttama työtehon alentuminen käy äkkiä kalliiksi, puhumattakaan tietoon liittyvistä riskeistä, kuten viimeaikaiset tietosuojaan liittyvät huolestuttavat tapahtumat ovat osoittaneet.

Osaava IT-palvelu on parhaimmillaan kullanarvoinen kumppani, joka edesauttaa asiakkaansa liiketoimintaa huolehtimalla järjestelmien tietoturvasta ja toimivuudesta sekä kehittämällä kokonaisuutta jatkuvasti.

Parempaa kuin itse tehty

IT-palveluiden näkökulmasta perusajatus on hyvin yksinkertainen: Kaikki pitää pystyä tekemään paremmin kuin asiakasyritys itse. Tavoitteena on myös tehdä työ niin hyvin, ettei kukaan muu palveluntarjoaja pysty samaan. Ulkoistuksen tulee kuitenkin olla yksinkertainen toimenpide, ei lukuisten vaihtoehtojen joukosta tarvittavien palvelutuotteiden rastittamista ja lisäostoja.

Tällaisen palvelulupauksen täyttämiseen tarvitaan uusimpien teknologisten ratkaisujen hallinnan lisäksi läheistä yhteistyötä asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Toimintamalli edellyttää integroitumista ja ymmärrystä asiakkaan prosesseista, sillä vain silloin niitä on mahdollista kehittää kokonaisvaltaisesti.

Työ alkaa nykytilan ja liiketoiminnan ymmärtämisellä ja niiden pohjalta hahmotellaan kokonaiskuva ja lopputavoite. Seuraavaksi mallinnetaan polku, jota pitkin edetään. Mistä aloitetaan, mitkä osa-alueet vaativat välittömiä toimenpiteitä ja mitä voi aikatauluttaa tehtäväksi myöhemmin? On syytä muistaa, että muutoksiin liittyy usein myös menetetty työaika, joten tarkoin harkitulla etenemisellä voidaan pitää muutosvaiheen vaikutukset päivittäiseen työskentelyyn maltillisina.

Tehokkaiden työkalujen lisäksi modernin IT-kumppanin on tärkeää tarjota asiakkaalleen ajantasainen tilannekuva. Seuranta, analysointi ja löydöksistä raportointi mahdollistavat liiketoiminnalle tärkeiden päätösten tekemisen, kun esimerkiksi tiensä päässä olevat päätelaitteet pystytään seulomaan ja ennakoimaan toimenpiteitä. Raportit eivät saa olla pyyntöjen tai tikettien takana, vaan asiakkaan tulee nähdä sama kokonaiskuva kuin IT-kumppanin. Käytännössä tämä tarkoittaa näkymää, johon on koottu tiedot järjestelmistä, laitteista, lisensseistä ja palveluista.

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja palvelun pitää pysyä perässä, joten IT-kumppani tuo pöytään liiketoiminnalle hyödyllisiä kehitysehdotuksia proaktiivisesti. Mahdollisissa ongelmatilanteissa IT-kumppani myös kantaa oma-aloitteisesti vastuuta korjaus- ja kehitystoimenpiteistä.

Keskiössä työntekijäkokemus

Vaikka toisaalta elämme aika teknologiakeskeisessä yhteiskunnassa, yrityksen menestyksen kulmakiviä ovat ihmiset. Parhaista osaajista käydään kovaa kilpailua, eikä kisassa voi menestyä ellei pysty tarjoamaan työntekijöille toimivia työvälineitä ja -ympäristöä. Ongelmat laitteiden ja ohjelmistojen kanssa vaikuttavat työtehon lisäksi työntekijäkokemukseen ja työn mielekkyyteen. Kun työvälineet toimivat, työnteko sujuu ja tulosta syntyy. Työntekijäkokemus on ennen kaikkea kulttuuria, jonka rakentumista voi helpottaa ja auttaa huikean hyvin toimivalla teknologiaympäristöllä.

Vaikka työntekijäkokemus rakentuu eri tavoin esimerkiksi koodarille ja kirjanpitäjälle, IT-palveluiden pitää pystyä vastaamaan toiveisiin tasapuolisesti. Nykyaikaisessa työyhteisössä vastuu ei lepää yhden tekijän harteilla vaan palapelin jokainen pala merkitsee.

Tietoturvan tarkoitus on helpottaa ja tehdä asioista toimivampaa, vaikka monesti kuullaankin huolta siitä, miten kirjautumiset ja varmenteet vaikeuttavat työntekoa. Totuus kuitenkin on, että tietoturvallisessa ympäristössä kaikki toimiikin standardoidusti ja samalla kaavalla sekavien käytänteiden sijaan. Modernissa työpaikassa, kotona tai toimistolla, lähes kaikki laitteet ovat yhteydessä verkkoon, joten kaiken tulee hallinnassa, analysoitavissa ja ajan tasalla 24/7.

Työnteko tapahtuu nopeammassa syklissä kuin koskaan aiemmin ja kaikki odottavat nopeaa reagointia. Ihmisten on vaikeaa, eikä toisaalta tarkoituksenmukaistakaan, pysyä vauhdissa mukana, vaan apuun tarvitaan automaatiota. Enää ei kilpailla parhaalla palvelinraudalla vaan sillä, miten asiat on automatisoitu. Tähän perustuu myös nykyaikainen tehokas palveluntuottaminen. Automaation avulla kevennetään työtaakkaa ja nopeutetaan prosesseja, lisäksi toimintamallit ovat standardisoinnin ansiosta skaalattavissa. Eritoten automaatio parantaa laatua yhä monimutkaistuvassa maailmassa.

Kun kirjoituskoneet vaihtuivat tietokoneisiin ja alettiin puhua ATK:sta, teknologian käyttöönotto toi kilpailuetua. Edelleen muutosvauhti kiihtyy ja teknologiaa tärkeämpää on se, miten sitä saadaan hyödynnettyä. Meille StarIT:llä on kunnia-asia auttaa asiakkaitamme menestymään ja kehittämään toimintaansa teknologian avulla. Teemme tämän joustavasti ja läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toimintatapamme erottaa meidät kilpailusta.

Ota yhteyttä myyntiin